ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ УСЛУГАТА И

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ ЗА УСЛУГАТА

1.1. Съгласно чл. 7.17 от Закона за Електронната търговия, Ползвателят има право да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, без да дължи обезщетение или неустойка, както и без да посочва причина за отказа си. В тези случаи Ползвателят има право на пълно възстановяване на платените от него суми за Услугата при отказа от договора.

1.2. Ползвателят заявява правото си на отказ чрез недвусмислено писмено уведомление за решението си за отказ от договора чрез изпращане на имейл до електронната поща на ОРГАНИЗАТОРА, указана в уебсайта elevendigitall.com. След получаването на заявката за отказ от договора ОРГАНИЗАТОРЪТ е длъжен незабавно да изпрати на Потребителя потвърждение за получаване на отказа му.

1.3. ОРГАНИЗАТОРЪТ е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Ползвателя при първоначалното заплащане на услугата, освен ако Ползвателят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за ОРГАНИЗАТОРА.

1.4. Паричната сума се възстановява не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ОРГАНИЗАТОРА е бил писмено уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора

1.5. Вместо възстановяване на получените суми ОРГАНИЗАТОРЪТ също може да предостави кредитен ваучер за друго обучение, предлагано на уебсайта му.

1.6. Право на отказ от договора не се прилага в следните случаи:

1.6.1. В случаите, когато услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Ползвателя и съответното потвърждение от негова страна, че е информиран и знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Доставчика.

1.6.2. Изпълнението на Услугата се счита започнало и изцяло изпълнено с предоставяне на онлайн достъп до избраното Обучение от страна на Ползвателя и вход в системата от страна на Ползвателя с потребителско име и парола.

1.6.3. Със съгласието си с настоящите Общи условия, Ползвателят се съгласява и изрично потвърждава, че знае, че ще изгуби правото си на отказ от договора и възстановяване на изплатените суми, след като договорът бъде изпълнен изцяло от ОРГАНИЗАТОРА