ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Дата на влизане в сила: 20.07.2018

Последна промяна: 20.07.2018

„Елевън Диджитал“ ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Европейския парламент и на Съвета от 01 октомври 2015, регулиращи защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, както и свободното движение на такива данни.

Всички данни, благодарение на които може да бъде идентифициран дадено лице, се считат за лични данни. Такива могат да бъдат имейл, имена, мобилен телефон, адрес на живеене, IP адрес и др.

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (PRIVACY NOTICE)

ДРУЖЕСТВО, КОЕТО ОБРАБОТВА ДАННИТЕ ВИ:

Наименование: „EЛЕВЪН ДИДЖИТАЛ“ ЕООД

Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Гео Милев, бл. 144, вх. Б, ап.15  Адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. Гео Милев, бл. 144, вх. Б, ап.15

Телефон: 0878745263

Имейл за кореспонденция: hi@elevendigitall.com

Уебсайт: https://elevendigitall.com

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КОМПЕТЕНТЕН НАДЗОРЕН ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518

еmail: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

 

1. 1. Новият Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) идва с редица изисквания, които „Елевън Диджитал“ ЕООД прилага:

–      да Ви информираме какви данни използваме и с какви цели ги използваме

–      да Ви дадем възможност да променяте съгласието си използване на данните за различни цели

–      да Ви гарантираме правото да поискате промяна на Вашите данни, изтриване или да „бъдете забравени“

–      да Ви предоставим данните за сваляне от ваша страна, както и да ги трансферираме при необходимите условия за това действия.

–      да искаме Вашето съгласие използваме на данните, когато на тяхна база предоставяме допълнителни услуги като таргетирана реклама и др.

–      да посочваме всички трети страни, с които обменяме Вашите данни по отношение на стандартизирани услуги, регистриращи анонимизирано поведение като Google Analytics и др.

 

ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

2. 1. „EЛЕВЪН ДИДЖИТАЛ“ ЕООД (наричан по долу Дружеството) е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на услугите на дружеството, клиенти и посетители на уебсайта и свързаните с него социални мрежи и други услуги.  Въз основа на събирането на тази, Дружеството оперира в качеството си на обработващ лични данни.

2. 2. Дружеството събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на уебсайта https://elevendigitall.com, предоставянето на обучения и информационни услуги на този уебсайт и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на:

– Получено изрично съгласие на ползвателя и клиента
– Изпълнение на договорните задълженията на Дружеството
– Обезпечаване на законовите задължения, които се прилагат спрямо Дружеството
– За целите на легитимния интерес на Дружеството

ЦЕЛИ НА СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ
3. 1. Администраторът събира и обработва личните данни, които ползвателите на услугата предоставят във връзка с използването на уебсайта https://elevendigitall.com, за записване за участие в събития и обучителни курсове, при сключване на договор с дружеството,  включително за:

– предоставяне на пълна функционалност при използването на уебсайта

– извършване на поръчки и закупуване на продукти и услуги

– създаване на личен акаунт (профил) и използване на функционалности като преглед на поръчки, фактури и др

– осигуряване на възможността за изпълнението на договора по съответната услуга, както и индивидуализация на страна по договора

– потвърдени или само заявени участия в събития и обучителни курсове, организирани от дружеството

– изпращане на информационен бюлетин (newsletter) при изрично изразено от ползвателите желание

– участие в провеждани от страна на дружеството рекламни кампании и игри

– предлагане на индивидуализирани оферти за услуги, както и на специални промоционални предложения

–  счетоводни цели

–  статистически цели

– за целите на обезпечаване на защита на информационната сигурност

– изпращане на информационни съобщения или съобщения за промени в услугата

– предоставяне на техническа поддръжка чрез имейл или по телефон

– дружеството може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси при изпълнение на задълженията си към държавни и общински органи като  Министерство на вътрешните работи, НАП и други.

 

3. 2. Дружеството спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

– спазване на законите и най-добрите практики, отнасящи се до събиране, обработка и съхраняване на данните и добросъвестност при оперирането с тях

– свеждане до минимум на събираните данни и ограничаване на целите на обработване и съхранението на данните

– поверителност на обработването и осигуряване на подходящо ниво на сигурност на личните данни

 

КАКВИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ, КОГАТО ПОЛЗВАТЕ НАШИТЕ УСЛУГИ

4.1. Дружеството събира и обработва лични данни при следните активности от Ваша страна:

– При регистрация на потребител в уебсайта и изпълнение на договор за покупко-продажба на услуга

– При сключване и изпълнение договор с клиент

– При заявка за доставка на продукт, който не е в наличност

– При извършване на рекламация и в случай на упражняване право на отказ

– При посещаване на уебсайта на дружеството

– При посещаване на официалните страници в социалните мрежи а дружеството –  Facebook, Instagram, LinkedIn и др.

– При регистрация за и при изпращане на информационен бюлетин (newsletter)

– При регистрация и участие на потребител в събития, игри, както и за изпращане на информация за награди

4. 2.  Дружеството обработва следните лични данни и информация:

 

Обработвани лични данни при регистрация в уебсайта на дружеството

Събирани и обработвани данни: имена, имейл

Цел: За целите на регистрацията на ползвателя в уебсайта, разрешаване на достъп до услугите на дружеството, както и за осъществяване на последваща връзка с него или изпращане на информация към него, свързана с ползването на услугите.

Основание за обработка на данните:  Със сключването на писмен договор, както и при сключване на договор от разстояние, с приемането на Общите условия на дружеството, с регистрация в уебсайта на дружеството или при извършване на поръчка без регистрация, между дружеството и Вас се създават договорни отношения. На база на тези договори отношение Дружеството обработва Вашите лични данни по чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

 

Обработвани лични данни при извършване на доставка

Събирани и обработвани данни: имена, телефон, адрес, имейл

Цел: За целите на пълното и навременно изпълнение на задължения на дружеството по сключените договори за покупко-продажба (писмени или от разстояние), както и за доставка по тези договори, включително при случаи на упражняване на право на отказ, връщане или замяна.

Основание за обработка на данните:  Със сключването на писмен договор, както и при сключване на договор от разстояние, с приемането на Общите условия на дружеството, с регистрация в уебсайта на дружеството или при извършване на поръчка без регистрация, между дружеството и Вас се създават договорни отношения. На база на тези договори отношение Дружеството обработва Вашите лични данни по чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

 

Обработвани лични на данни при посещаване на уебсайта на дружеството

Събирани и обработвани данни:  IP адрес, както и идентификатори с висока степен на уникалност като например браузъра и др. Дружеството получава достъп и до историята на посетените страници, някои типове поведение, направени кликове, натискания на бутоните за скриване на рекламата и други.

Цел: За предоставя на по-добри услуги от страна дружеството, за установяване на предпочитанията Ви към определени типове съдържание, общи рекламни цели и др.

Основание за обработка на личните Ви данни На основание дадено от Вас изрично съгласие по чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.

 

Обработвани лични данни от профилите Ви в социалните мрежи 

Събирани и обработвани данни:  публично-достъпната информация от профилите Ви в Facebook, Instagram, LinkedIn и др.

Цел: Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, както и за целите на регистрации за участие в игра, събития, кампании и др.

Основание за обработка на личните Ви данни: Данните за участие в събития, томболи, рекламни кампании и др. се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие по чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.

 

Обработване на данни, събирани от прочитане на бисквитки

Цел: помагат да разберем как услугите ни работят по най-добрия начин и за да ги направим още по-добри за Вас.

Събирани и обработвани данни:  Повечето бисквитки не съдържат чувствителна информация за Вас или лични данни, с които можем да Ви идентифицираме пряко. Използваме бисквитките за обозначаване на поведението в сайта, като секциите в сайта, които посещавате, колко отделяте в сайта, рекламите, които сте видели и/или с които сте си взаимодействали, посещение на сайтове на наши партньори и др.

 

Обработвани лични данни при регистрация за получаване и при получаване на бюлетин

Събирани и обработвани данни: имена, имейл

Цел: За регулярно изпращане на информационен бюлетин.

Основание за обработка на данните:  На основание дадено от Вас изрично съгласие по чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.

 

4.3. Дружеството събира личните данни от лицата, за които се отнасят.

4.4. Дружеството не събира и обработва други данни освен посочените.

4.5. Дружеството не събира и обработва данни за лица под 16 години, освен с изричното съгласие на техните родители.

 

СПОДЕЛЯНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

5.1. Дружеството не продава, не разкрива, не дава право на използване и не споделя лични данни по смисъла на GDPR с трети лица или с несвързани компании, освен когато това се налага, за предоставяне на заявени от Вас услуги и в случите, когато Вие сте предоставили Вашето разрешение.

5.2. За целите на предоставяне на услугата, дружеството може да предостави данните на следните лица, които също да обработват личните ви данни: ЛАРКС ООД (Счетоводни услуги) и Еконт (Извършване на доставки за страната), които спазват необходимите законни изисквания при обработването и съхраняването на личните Ви данни.
5.3. Дружеството може по собствена преценка да предава Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

5.2. Дружеството не споделя или извършва трансфер на лични данни към трети държави.
5.4. Дружеството трябва да ви уведоми в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

 

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

6. 1.  Дружеството съхранява личните данни, докато разполага с основание за тяхното съхранение.

6. 2.  Личните данни се съхраняват за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в уебсайта на дружеството или до оттегляне на съгласието за обработване.

6. 3.  След дерегистриране на профила Ви в уебсайта или оттегляне на съгласието за обработване на данните, дружеството прави необходимите и адекватни постъпки да изтрие и унищожи личните Ви данни.

6.4. Личните данни целите на поведенческото таргетиране се съхраняват за не повече от 1 (една) година.
6.5. За целите на защита на правните интереси при административни или съдебни спорове с потребители на онлайн магазина, дружеството може да съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки, за срок от до 5 години.
6.5. За спазване на легитимните си интереси и задължения, Дружеството съхранява личните данни на представителите на своите търговските си партньори за срока на изпълнение на договора.

 

ВАШИТЕ ПРАВА

8.1. Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни – по всяко време можете да оттеглите съгласието си за обработка на всичките ви или част от лични ви данни за ползването им за конкретна или за всички цели на обработване чрез изпращане на имейл със свободен текст до hi@elevendigitall.com.

8.2. Право на достъп – имате право да изискате и получите от дружеството  потвърждение дали и как се обработват Вашите лични данни.

8.3.Право на възражение  –  по всяко време можете да възразите срещу конкретен начин или цел на обработването на личните Ви данни.

8.4. Право на ограничаване – имате право да изискате от дружеството да ограничи обработването на свързаните с Вас данни при неправомерно обработване или неточни лични данни.

8.5. Право на коригиране или попълване – можете да коригирате или попълните си  лични данни чрез създадения акаунт в уебсайта или с отправяне на специално искане в свободен текст до дружеството.

8.6. Право на изтриване или „да бъдеш забравен“ – имате право да поискате от дружеството да изтрие част или всички свързани с Вас лични данни, като дружеството има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне и при наличието на някое от законовите основания за това.

8.6.1. Дружеството няма задължение изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени, както и за  установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

8.6.2. В случай на упражняване на правото на изтриване, Дружеството ще изтрие всички ваши данни, с изключение на информацията, която е необходима, за да удостовери, че правото ви да бъдете забравени е изпълнено, електронна поща, с която е направена регистрация в уебсайта, както и допълнителна техническа информация от уебсайта, която не може да се свърже по никакъв начин с вашата личност

8.6.2. Дружеството не изтрива такива лични данни, които са обект на законово задължение да съхранява, включително за своя защита по повод упражняване на свои права или отправени срещу него съдебни претенции.

8.7. Право на преносимост – можете да поискате от дружеството личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор формат, или да поискате дружеството директно да ги прехвърли, без да бъдете възпрепятствани от наша страна.

8.8. Право на информация при нарушение на сигурността на личните ви данни – при  установяване нарушение на сигурността на личните Ви данни, дружеството е трябва да Ви уведоми своевременно за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети по отношение на това нарушение и общата сигурност на данните ви.

8.9. Упражняването на всички права и възражения могат да се отправят до дружеството чрез имейл в свободен текст на hi@elevendigitall.com.

8.10. В случай на нарушение на дружеството и невъзможност за упражняване на правата Ви, имате право да подадете жалба до надзорния орган –  Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).